Skip to main content

Protify, expert in het leveren van ondersteuning op het gebied van o.a. informatiebeveiliging en Business Continuity Management en Aragorn, specialist in ICT-infrastructuren en technische beveiligingsoplossingen, intensiveren de samenwerking om bedrijven nog effectiever te beschermen op het gebied van ICT-beveiliging. De samenwerking wordt versterkt door hun complementaire expertise. Dit resulteert in een unieke aanpak op technisch én beleidsmatig vlak.

“We werken al langer samen maar door technologische ontwikkelingen zijn we recentelijk gestart met een gezamenlijke dienstverlening. Het aanbieden van de ICT Security Quickscan en het ICT Security Assessment. Deze diensten zijn gebaseerd op toonaangevende industriestandaarden. Op die manier zorgen we ervoor dat we bedrijven goed kunnen adviseren in het nemen van de juiste beslissingen wanneer het gaat om ICT-beveiliging”. Aldus Niels de Waard van Aragorn.

Beschouwing van compleet landschap van ICT-beveiliging

De synergie tussen beide bedrijven zorgt voor de juiste technologische en beleidsmatige benadering van beveiligingsvraagstukken.
Mathijs de Vaal van Protify: “De ICT-beveiliging van bedrijven gaat verder dan het naleven van beleid of het treffen van technische maatregelen. Wanneer één van deze twee aspecten ontbreekt, zijn de te nemen maatregelen nooit volledig. Door onze samenwerking ontstaat een compleet beeld over hoe het is gesteld met de ICT-beveiliging bij organisaties. Met onze diensten wordt de aandacht gevestigd op een nulmeting (GAP-analyse), de beoordeling en een duidelijk stappenplan waarmee klanten direct inzage hebben in de mate van ICT-beveiliging. Hierdoor kan men direct aan de slag met eventuele verbeteracties voor een nog hoger beveiligingsniveau van de ICT-omgeving”.

Unieke benadering

De samenwerking heeft geresulteerd in een unieke methodiek én de ontwikkeling van eigen software voor het op maat uitvoeren van Assessments. Het eindresultaat van deze assessments is een nulmeting met visuele weergave van het volwassenheidsniveau van de ICT-beveiliging. Met het inbegrepen stappenplan begeleiden ze organisaties bij het groeien naar een optimaal beveiligde ICT-omgeving. Protify en Aragorn zijn trots op deze samenwerking. Ze zijn overtuigd dat de gezamenlijke inspanningen bedrijven in staat zullen stellen om proactief en effectief om te gaan met de toenemende en geavanceerdere cybercriminaliteit.

Eigen website

Om de nadruk te leggen op het belang van ICT-beveiliging en de samenwerking tussen Protify en Aragorn, hebben beide bedrijven een gezamenlijke website gelanceerd, welke dient als een informatieve hub. De website biedt inzicht in de mogelijkheden van de gezamenlijke dienstverlening en is voorzien van een duidelijke uitleganimatie.

Meer informatie?

Neem contact op met onze ICT-securityspecialisten!