Skip to main content

Aragorn behaalt ISO 27001 certificering

Aragorn BV, ICT dienstverlener in Eindhoven en leverancier van ICT-infrastructuren aan het MKB heeft de ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging behaald. De firma Protify heeft Aragorn ondersteuning verleend in het certificeringstraject.

Met het behalen van de certificering tonen we aan dat we beschikken over een degelijk managementsysteem voor de beveiliging van data waarbij wordt voldaan aan de meest strenge eisen en normeringen voor databeveiliging.

Meer klanten beter helpen

Aragorn werkt al langer volgens de ISO richtlijnen maar door het behalen van deze
certificering is onze werkwijze verder geformaliseerd. We verwachten dan ook met het behalen van deze certificering klanten nog beter van dienst te kunnen zijn die een strenge mate van databeveiliging eisen.
Door de komst van de ISO 27001-certificering worden processen en procedures nu ook periodiek getoetst en kunnen we onze klanten aantoonbaar laten zien hoe we omgaan met informatiebeveiliging in de dagelijkse gang van zaken.

Informatiebeveiliging naar hoger niveau

De behaalde ISO 27001-certificering ligt perfect in lijn met onze visie op informatiebeveiliging. Een van onze specialismen is het beter beveiligen van organisaties in de strijd tegen cybercriminaliteit. Op die manier kunnen we bedrijven helpen om ICT-beveiliging beter in te richten.
De ISO 27001-certificering is het bewijs dat Aragorn werkzaamheden uitvoert volgens de ISO richtlijnen en zorgvuldig omgaat met klantgegevens conform de privacywetgeving.

Aragorn ISO 27001 Logo