Algemene Voorwaarden van Aragorn B.V. gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen “Aragorn”.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17070145.