Skip to main content

For English please scroll below

 

* Update 30-6-2024*  

De update vanuit TeamViewer bevestigd dat de aanval zich heeft beperkt tot de interne ICT-infrastructuur. TeamViewer geeft aan dat er geen aanval heeft plaatsgevonden op het ‘connectivity platform’. Hetgeen belangrijk is voor TeamViewer klanten. We houden de situatie nauwkeurig in de gaten en zullen dit artikel verder aanvullen indien daar noodzaak voor is.

 

* Update 30-6-2024*  

The update from TeamViewer confirms that the attack was limited to the internal ICT infrastructure. TeamViewer indicates that there was no attack on the ‘connectivity platform’. Which is important for TeamViewer customers. We are closely monitoring the situation and will supplement this article if necessary.

TeamViewer, leverancier van remote beheer- en managementsoftware, is recentelijk het doelwit geweest van een cyberaanval. Hoewel er geen productieomgevingen zijn getroffen, is waakzaamheid geboden. Op 26 juni 2024 kregen cybercriminelen toegang tot het netwerk van TeamViewer. De volledige omvang van de schade is nog niet bekend. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de TeamViewer Trust Center verklaring.

Welke maatregelen neemt Aragorn?

Als u managed diensten bij ons afneemt, verwijderen wij proactief de TeamViewer software zodra onze managementsoftware deze detecteert. Dit is een preventieve maatregel om uw systemen te beschermen. Indien er nieuwe, relevante informatie beschikbaar is zal deze pagina verder worden aangevuld.

Wat kunt u zelf doen?

Aangezien de informatie van TeamViewer momenteel onvolledig is, raden wij aan om de software te verwijderen om mogelijke schade te voorkomen. Als u TeamViewer toch moet blijven gebruiken, volg dan minstens deze veiligheidsmaatregelen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen of ondersteuning. Ons team staat klaar om u te helpen.

 

TeamViewer suffers from cyber attack

What is the situation?

TeamViewer, provider of remote access and management software, has been hit by a cyberattack. According to TeamViewer, no production environments has been affected, but caution is advised. Cybercriminals gained access to TeamViewer’s network on June 26, 2024. The damage is still unknown. Updates can be found at the TeamViewer statement Page.

What actions does Aragorn take?

If we deliver managed services to your company, we will remove TeamViewer software as soon as our management software detects it. If new, relevant information becomes available, this page will be updated accordingly.

What can you do?

The information from TeamViewer is currently insufficient. To prevent possible damage, we strongly recommend that you remove the software. If you must use TeamViewer, take at least the following measures.

Vragen over TeamViewer?

Neem dan gerust contact met ons op.