Het juiste platform

Alvorens IT afdelingen effectieve en veilige mobiele oplossingen uitrollen, die de flexibiliteit en de productiviteit van de gebruikers verhoogd, is het noodzakelijk om een goede mobiele strategie te bedenken. Daarbij moet het gekozen platform passen. Een platform wat minstens moet voldoen aan essentiële elementen.

IT security

Onbelemmerde toegang tot informatie

Om een mobiele strategie volledig effectief te maken, moet een platform gebruikers overal en altijd toegang verschaffen tot bedrijfsgegevens. Door meer gegevens naar de medewerkers te brengen kan mobiliteit de productiviteit van medewerkers significant verhogen.

Verhoog beveiliging

Bedrijven moeten begrijpen en controleren waar hun bedrijfsgegevens zich bevinden. Een mobiele strategie moet uitgebreide beveiligingscontroles bevatten zoals controle op toegangsbeheer, apparaatbeheer op afstand, auditing en rapportage en tot slot herstelmogelijkheden bij calamiteiten met behulp van bijvoorbeeld Backup & Recovery of uitwijk. Het platform moet geïntegreerd zijn met vooraanstaande bedrijfsbeheertoepassingen met functies voor beveiliging, administratie en nakoming van regelgeving.

Platform onafhankelijk

Een mobiele strategie die het niet mogelijk maakt bedrijfsgegevens te delen zal snel meer problemen opleveren dan dat het ze oplost. Om informatie actueel te houden en om toegang tot bedrijfsgegevens te vereenvoudigen moeten mobiele apps in staat zijn om toegang te hebben tot bedrijfsgegevens vanaf een veilig, cloud-gebaseerd platform.

Vereenvoudig de gebruikersbeleving

Mobiele apps moeten eenvoudig en flexibel zijn en toch krachtig genoeg om de behoefte van de gebruikers tegemoet te komen. Apps voor gegevenstoegang en samenwerking moeten zorgdragen voor een hoge kwaliteit van het bekijken van bestanden, offline toegang, eenvoudig te gebruiken opmerkingen, en een krachtig zoekmachine. Eigen of derde partijen toepassingen moeten naadloos integreren, de kwaliteit van de gebruikersbeleving onderhouden en dezelfde niveaus voor beveiliging en beheersbaarheid toestaan.

Pak specifieke taken aan

IT-afdelingen moeten er zeker zorg voor dragen dat de mobile apps die zij uitrollen ook daadwerkelijke die zijn welke medewerkers het meest nodig hebben. Of het nu het omarmen van de vertegenwoordigers in het veld gaat, of het vergroten van het vermogen van de medewerkers voor samenwerking op een project wanneer zij onderweg zijn. IT moet samenwerken met leiders en afdelingsmedewerkers in de business om te bepalen welke taken het meest bijdragen aan mobiliteit. IT moet dienovereenkomstig een roadmap bedenken.

Verhoog zichtbaarheid

Een mobiele strategie moet duidelijk inzicht verschaffen in hoe inhoud c.q. bedrijfsgegevens worden beheerd en benaderd binnen het bedrijf. Dit met gecentraliseerde beveiliging, wachtwoord/toegangsbeheer, uitgebreide auditing en rapportage.

Share
This