FEI

FEI

Groots in het kleine te kunnen laten zien.

Aanleiding

In 2003 is FEI is op zoek naar een geschikte ICT partner voor de ontwikkeling van Semi-industriële werkstations met hoge betrouw-baarheid, continuïteit en flexibel ontwerp.  Na onderzoek concludeert FEI dat Aragorn voldoet aan de vereiste kwalificaties.

Uitvoering

Aragorn heeft in de afgelopen 7 jaar een waardevolle bijdrage geleverd bij de ontwik-keling  en productie van deze werkstations.

Voordelen

  • Locale speler
  • Architect
  • Creatief meedenker
  • Breed productaanbod
  • Diepgaande kennis van hard- en software
  • Levering conform forecast
  • Waarborgen continuïteit
  • Voorraadhoudend
  • Hoge ontzorgfactor

“Aragorn onderscheidt zich door een goede prijs/prestatie, flexibiliteit en snelle service”

Rob Schmidt, strategisch inkoper van  FEI Electron Optics B.V.

Hoe het begon

Rob Schmidt, strategisch inkoper van  FEI Electron Optics B.V.: “Ik heb Aragorn leren kennen als een bedrijf dat meedenkt om eventuele problemen al op voorhand bij de hand te nemen. Waar nodig bedenken ze per direct oplossingen die soms niet alledaags zijn maar die ons veel werk uit handen neemt.  In ‘t speelveld waar we ons als bedrijf in bevinden gaat het er dikwijls om flexibel met vragen uit het veld om te springen. ”

Door het uitgekiende ontwerp, en het op de juiste manier samenvoegen van het geheel van hard- en software is Aragorn in staat een solide basis aan hardware te creëren waardoor ons werk is te visualiseren.

Samenwerking met Aragorn is daarbij eigenlijk een begrip dat te weinig recht doet aan onze relatie, je moet elkaar blindelings kunnen aan-voelen en vertrouwen.

Continuiteit

Het klinkt misschien tegengesteld maar door de levensduur van producten te verlengen krijgen we de ruimte om nieuwe producten te  ontwikkelen, zodat er continuïteit, en stabiliteit ontstaat.

Iedere drie jaar wordt de productlijn opnieuw onder de loep genomen waarbij de behoeftes van de gebruikers een duidelijke stempel drukken op eventuele aanpassingen die er moeten gebeuren. Maar ook tussentijds  wordt de vinger aan de pols gehouden om de continuïteit te waarborgen. In ieder geval gebruikt Aragorn, of het nu om aanpassingen, uitbreiding of vernieuwing gaat kwalitatief hoogwaardige en  beproefde componenten om de uitval van het product zo laag mogelijk te houden. ”

Voordelen voor FEI Company

Je weet als klant waar je aan toe bent en hoeft niet zelf alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden

Aragorn zoekt wereldwijd naar de beste oplossing voor de uitdagingen die we voorgeschoteld krijgen.

“Bestaande structuren  analyseren, zo nodig aanpassen maar ook nieuwe ontwikkelen vinden we een logisch vervolg  op een kritische blik, betrokkenheid  en het bieden van kwaliteit.”