Hybride/Private Cloud: Van achterstand naar voorsprong

Nederland loopt enigszins achter ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om het onderbrengen van de ICT omgeving in de cloud.

Dit blijkt uit onderzoek van IDG Connect onder 625 IT-beslissers van grote ondernemingen in elf Europese landen uitgevoerd in opdracht van Interxion. Maar deze achterstand zal tot voorsprong leiden binnen nu en vijf jaar. Het blijkt dat wij de ICT infrastructuur toevertrouwen aan deels in huis en deels in de private cloud en/of public cloud.

cloud

Huidige situatie

Nog slechts een klein percentage heeft zijn infrastructuur volledig in de cloud ondergebracht. 37% Vertrouwd op een hybride model waarbij een deel van de infrastructuur in huis staat en een deel in de private cloud en/of public cloud. Gemiddeld genomen is dit percentage 50% in Europa.

Privacy en bescherming

Nederlandse bedrijven die nog in het eigen data center draaien, geven hiervoor als belangrijkste reden dat zij menen op die manier data privacy en informatiebeveiliging beter te kunnen waarborgen (66%). Een ander deel (22%) geeft aan nog niet klaar te zijn voor een ingrijpende IT-transformatie.

Als Nederlandse bedrijven wel de overstap naar de private cloud maken, is dit veelal ingegeven door een strategische beslissing van business-zijde (32%), doordat een tekort aan datacentercapaciteit dreigt (31%) of doordat de eigen serverruimte niet langer voldoet aan de technologische eisen en dus een kostbare upgrade zou moeten ondergaan (27%).

Van achterstand naar voorsprong

De verwachting is echter dat de achterstand die Nederland nu nog heeft als het gaat om cloud-adoptie in de komende jaren zal omslaan in een voorsprong dankzij een versnelde transitie naar het hybride model. 88% Van de Nederlandse respondenten geeft namelijk aan dat zij verwachten in 2016 een hybride IT-model te hanteren. Op basis hiervan lijkt het gerechtvaardigd om te stellen dat de komende jaren een fundamentele verschuiving naar zowel de publieke als de private cloud zal optreden.

Veiligheid van de verbinding

Maar liefst 64% van de Nederlandse bedrijven noemt de veiligheid van de verbinding met publieke cloud-platformen als belangrijkste punt van zorg. Dat is niet vreemd aangezien 73% gebruikt maakt van het reguliere internet om een verbinding met de cloud te maken.

17% Maakt gebruik van een WAN-verbinding en nog maar 10% maakt vandaag de dag gebruik van een beveiligde private verbinding. Zeker gezien het feit dat 77% van de Nederlandse ondernemingen zegt meer informatie systemen in de cloud onder te brengen als zij de zekerheid hebben dat de verbinding met de cloud 100% veilig, betrouwbaar en snel is.

Share
This